Najbitniji zadatak svakog profesora je da razume potrebe svojih učenika i da nastavu prilagodi njihovim potrebama. To znači da ne postoji neki unapred dogovoreni program po kome svi profesori rade jer se program prilagođava svkom učeniku. To u praksi najčešće znači ponavaljanje i “popunjavanje rupa u predznanju” pre nego što se krene sa sledećim nivoom. Takođe, po nekom pravilu, većina učenika ima najviše poteškoća sa konverzacijom ili pisanjem. U tim situacijama fokus nastave može da bude baš na tim aspektima jezika.

Pored toga, svi profesori svi rade i po standaradnim i najpopularnijim međunarodnim programima. Po pravilu, svaki profesor ima iskustva i ima materijale za nekoliko različitih programa, tako da je na Vama i profesoru da se dogovorite i izaberete onaj program koji Vama najviše odgovara. Takođe, svi profesori praktikuju da nastavu obogate dodatnim materijalima, gramatičkim vežbama, novinskim člancima, Internet sadržajem, videima itd.