Mogući načini plaćanja su kreditnom karticom, preko PayPal-a ili uplatom na račun.

Za uplate iz inostranstva (EU) postoji i mogućnost plaćanja preko našeg računa u Belgiji (IBAN). Takve uplate po pravilu imaju jako niske provizije (SEPA uplate sa provizijom ispod 1 EUR).