Časove možete plaćati jedan po jedan ili u paketima po nekoliko. Većina naših učenika časove plaća u paketima od po 5, 10 ili 20 časova.

Časovi se po pravilu plaćaju unpared.