Ne. Takva obaveza ne postoji. Učenik može da prestane sa časovima u svakom trenutku.